มรก.ไกลกังวล จัดกิจกรรมรวมพลังเพื่อเป็นการแสดงความอาลัยน้อมถวาย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

พล.ร.ท.สมภพ  สุวิทยาลังการ ผทค.พิเศษ ทร. เป็นประธาน ในกิจกรรมรวมพลังเพื่อเป็นการแสดงความอาลัยน้อมถวาย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีกำลังพลจาก หมู่เรือรักษาการณ์วังไกลกังวล สถานีอุทกศาสตร์หัวหิน และสถานพักฟื้นข้าราชการทหารเรือ ส่วนกลางหัวหิน เข้าร่วมกิจกรรม  ณ ลานหน้าเสาธง สถานีอุทกศาสตร์หัวหิน อ.หัวหิน จว.ประจวบคีรีขันธ์  ในวันอังคารที่ ๒๒ พ.ย.๕๙ เวลา ๐๘๐๐ Use Facebook to Comment on this Post

Read more

รอง ผบ.กยพ.กร. นำข้าราชการใน กยพ.กร. ร่วมร้องเพลงชาติ และเพลงสรรเสริญพระบารมี

น.อ.ธงชัย คุ้มกัน รอง ผบ.กยพ.กร. นำข้าราชการใน กยพ.กร. ร่วมร้องเพลงชาติ และเพลงสรรเสริญพระบารมี เพื่อแสดงความอาลัยแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตามนโยบายของรัฐบาล  ณ บก.กยพ.กร.  เขตบางนา กทม. ในวันที่ ๒๒ พ.ย.๕๙ Use Facebook to Comment on this Post

Read more

ผบ.มรก.ไกลกังวล และ ผบ.กยพ.กร. พร้อมกำลังพล ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ และมอบอุปกรณ์กีฬา

พล.ร.ต.ชนินทร์ ผดุงเกียรติ ผบ.มรก.ไกลกังวล และ ผบ.กยพ.กร. พร้อมด้วยนายทหารฝ่ายอำนวยการ และกำลังพลใน มรก.ไกลกังวล ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ และมอบอุปกรณ์กีฬาให้กับ โรงเรียนเทศบาลบ้านตะเกียบ (ไกรลาศวิทยาทาน) ต.หนองแก อ.หัวหิน  จว.ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๒๑ พ.ย.๕๙ Use Facebook to Comment on this Post

Read more

รอง ผบ.กยพ.กร. เป็นประธานในพิธีประดับยศให้กับข้าราชการที่ได้รับพระราชทานเลื่อนยศ

น.อ.ธงชัย คุ้มกัน รอง ผบ.กยพ.กร. เป็นประธานในพิธีประดับยศให้กับข้าราชการในสังกัด กยพ.กร. ที่ได้รับพระราชทานเลื่อนยศ  โดยมีนายทหารฝ่ายอำนวยการเข้าร่วมพิธี ณ บก.กยพ.กร. เขตบางนา กทม. ในวันที่ ๒๑ พ.ย.๕๙ Use Facebook to Comment on this Post

Read more

รอง ผบ.มรก.ไกลกังวล และ เสธ.กยพ.กร. ตรวจพื้นที่รับผิดชอบใน มรก.ไกลกังวล

น.อ.ณัฎฐพล  เดี่ยววานิช รอง ผบ.มรก.ไกลกังวล และ เสธ.กยพ.กร. พร้อมด้วยนายทหารฝ่ายอำนวยการ ตรวจพื้นที่รับผิดชอบใน มรก.ไกลกังวล บริเวณป้อมเหนือและป้อมใต้ อ.หัวหิน จว.ประจวบคีรีขันธ์ Use Facebook to Comment on this Post

Read more

ผบ.มรก.ไกลกังวล และ ผบ.กยพ.กร. และกำลังพลใน มรก.ไกลกังวล ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์

พล.ร.ต.ชนินทร์  ผดุงเกียรติ  ผบ.มรก.ไกลกังวล  และ ผบ.กยพ.กร. พร้อมด้วยนายทหารฝ่ายอำนวยการ และกำลังพลใน มรก.ไกลกังวล ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ พัฒนาศาลกรมหลวงชุมพร เขตอุดมศักดิ์  ณ  ต.ปากน้ำปราณ อ.ปราณบุรี  จว.ประจวบคีรีขันธ์  เมื่อวันที่ ๒๐ พ.ย.๕๙ Use Facebook to Comment on this Post

Read more

ผบ.มรก.ไกลกังวล และ ผบ.กยพ.กร. กำลังพลใน มรก.ไกลกังวล ร่วมฟังสารจาก ผบ.ทร.

พล.ร.ต.ชนินทร์  ผดุงเกียรติ  ผบ.มรก.ไกลกังวล และ ผบ.กยพ.กร. พร้อมด้วยนายทหารฝ่ายอำนวยการ และกำลังพลใน มรก.ไกลกังวล ร่วมฟังสารจาก พล.ร.อ.ณะ  อารีนิจ ผบ.ทร. เนื่องในวันกองทัพเรือ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ Use Facebook to Comment on this Post

Read more

รอง ผบ.มรก.ไกลกังวล และ เสธ.กยพ. กร. ตรวจซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ แผนสกัดกั้น ครั้งที่ ๒

น.อ.ณัฎฐพล  เดี่ยววานิช  รอง ผบ.มรก.ไกลกังวล และ เสธ.กยพ. กร. พร้อมด้วย นายทหารฝ่ายอำนวยการ ตรวจซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ และซักซ้อมแผนสกัดกั้น ครั้งที่ ๒ บริเวณเขตรับผิดชอบในพื้นที่ มรก.ไกลกังวล อ.หัวหิน จว.ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๑๗ พ.ย.๕๙ Use Facebook to Comment on this Post

Read more

มรก.ไกลกังวล จัดกำลังพล ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ร่วมกันแปรอักษร

มรก.ไกลกังวล จัดกำลังพล ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชน อำเภอหัวหิน ร่วมกันแปรอักษร ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและจุดเทียนถวายอาลัยแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ อุทยานราชภักดิ์ ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์  เมื่อวันที่ ๑๑ พ.ย.๕๙ Use Facebook to Comment on this Post

Read more

ผบ.มรก.ไกลกังวล และ ผบ.กยพ.กร. และกำลังพลใน มรก.ไกลกังวล ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์

พล.ร.ต.ชนินทร์ ผดุงเกียรติ  ผบ.มรก.ไกลกังวล และ ผบ.กยพ.กร. และกำลังพลใน มรก.ไกลกังวล ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์  ณ วัดราชายตนบรรบต (เขาต้นเกด) อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๑๐ พ.ย.๕๙ Use Facebook to Comment on this Post

Read more
Page 1 of 212

ติดต่อหน่วยงานที่สำคัญ

>> หน้าหลักกองทัพเรือ
>> เฉพาะข้าราชการกองทัพเรือ
>> ระบบงานสารบรรณกองทัพเรือ
>> ระบบงานกำลังพลกองทัพเรือ
>> จดหมายอิเล็คทรอนิกส์กองทัพเรือ
>> หน้าหลักกองเรือยุทธการ
>> ระบบงานสารบรรณ กร.
>> ระบบงานซ่อมบำรุงตามแผน
>> ระบบงานความพร้อมรบ