ผบ.กยพ.กร. พร้อมนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ทำพิธีบวงสรวง ฯ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา กยพ.กร.

พล.ร.ต.ชนินทร์ ผดุงเกียรติ ผบ.กยพ.กร. ทำพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ดวงพระวิญญาณ พล.ร.อ.พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์  ให้โอวาทแก่กำลังพล มอบทุนการศึกษาให้กับบุตรข้าราชการ กยพ.กร.  ถวายผ้าไตรแด่พระภิกษุสงฆ์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลให้กับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และทำบุญถวายภัตราหารแด่พระภิษุสงฆ์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา กยพ.กร. ๖ พ.ย.๕๙ โดยมีอดีตผู้บังคับบัญชา กยพ.กร. นายทหารชั้นผู้ใหญ่ และข้าราชการร่วมพิธี เมื่อวันที่ ๓๑ ต.ค.๕๙ Use Facebook to Comment on this Post

Read more

รอง ผบ.กยพ.กร.(๑) เป็นประธานในพิธีปลดทหารกองประจำการ

น.อ.ธงชัย  คุ้มกัน รอง ผบ.กยพ.กร.(๑)  เป็นประธานในพิธีปลดทหารกองประจำการ ผลัด ๓/๕๗  ๓/๕๘  ๑/๕๙  โดยมีนายทหารฝ่ายอำนวยการเข้าร่วมพิธีฯ ณ ห้องเอนกประสงค์ชั้น ๓ บก.กยพ.กร. เขตบางนา กทม. เมื่อวันที่  ๒๘ ต.ค.๕๙ Use Facebook to Comment on this Post

Read more

กยพ.กร. จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา กยพ.กร.

กยพ.กร. จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา กยพ.กร.  ณ วัดโยธินประดิษฐ์ อ.พระประแดง จว.สมุทรปราการ และศาลเจ้าพ่อศรีเมฆ เขตบางนา กทม. เมื่อวันที่ ๒๖ ต.ค. ๕๙ Use Facebook to Comment on this Post

Read more

กยพ.กร. จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา กยพ.กร.

กยพ.กร. จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา กยพ.กร. ณ ห้องเอนกประสงค์ ชั้น ๓ บก.กยพ.กร. เขตบางนา กทม. เมื่อวันที่ ๒๖ ต.ค.๕๙ Use Facebook to Comment on this Post

Read more

พิธีปิดการประชุมวางแผนขั้นสุดท้าย คอบร้าโกลด์ 17

พลโท ปริญญา ขุนนาศรี เจ้ากรมยุทธการ/ ผู้อำนวยการฝึกคอบร้าโกลด์ 17 ร่วมกับ Major General Russell A. Sanborn ( 1st Marine Aircraf Wing ) เป็นประธานในพิธีปิดการประชุมวางแผนขั้นสุดท้าย (FPC ) การฝึกร่วม/ผสม คอบร้าโกลด์17 Use Facebook to Comment on this Post

Read more

ผบ.กยพ.กร. และข้าราชการ กยพ.กร. ร่วมลงนามแสดงความอาลัย

พล.ร.ต.ชนินทร์ ผดุง ผบ.กยพ.กร. และข้าราชการ กยพ.กร. ร่วมลงนามแสดงความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช บริเวณหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ชั้น ๒ บก.กยพ.กร. เขตบางนา  กทม.  เมื่อวันที่ ๒๐ ต.ค.๕๙ Use Facebook to Comment on this Post

Read more

ผบ.กร. และคณะนายทหารฝ่ายอำนวยการ ตรวจเยี่ยม กยพ.กร.

พล.ร.อ.สุชีพ หวังไมตรี  ผบ.กร. และคณะนายทหารฝ่ายอำนวยการ ตรวจเยี่ยม กยพ.กร. โดยมี พล.ร.ต.ชนินทร์ ผดุงเกียรติ ผบ.กยพ.กร. และข้าราชการ กยพ.กร. ให้การต้อนรับ ณ บก.กยพ.กร. เขตบางนา  กทม. เมื่อวันที่ ๒๐ ต.ค.๕๙ Use Facebook to Comment on this Post

Read more

พิธีเปิดการประชุมวางแผนขั้นสุดท้าย คอบร้าโกลด์ 17

พลโท ปริญญา ขุนนาศรี เจ้ากรมยุทธการ/ ผู้อำนวยการฝึกคอบร้าโกลด์ 17 ร่วมกับ Major General Russell A. Sanborn ( 1st Marine Aircraf Wing ) เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวางแผนขั้นสุดท้าย (FPC ) การฝึกร่วม/ผสม คอบร้าโกลด์17 Use Facebook to Comment on this Post

Read more

พิธีรับ-ส่งหน้าที่ ผบ.กยพ.กร.

พล.ร.ต.เอกราช  พรหมลัมภัก  ส่งหน้าที่ ผบ.กยพ.กร. ให้กับ พล.ร.ต.ชนินทร์  ผดุงเกียรติ ผบ.กยพ.กร.(ท่านใหม่) โดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่และข้าราชการร่วมพิธี ฯ  ณ  บก.กยพ.กร. เขตบางนา กทม. เมื่อวันที่ ๒๙ ก.ย.๕๙ Use Facebook to Comment on this Post

Read more

ผบ.ทร. เป็นประธานในพิธีปล่อยเรือ ร.ล.ปันหยี ลงน้ำ

พล.ร.อ.ณะ อารีนิจ ผบ.ทร. เป็นประธานในพิธีปล่อยเรือลากจูงขนาดกลาง (ร.ล.ปันหยี) ลงน้ำ ณ อู่ต่อเรือมาร์ซัน ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง จว.สมุทรปราการ ในวันที่  ๑๒ ต.ค ๕๙ โดยมี พล.ร.ต.ชนินทร์  ผดุงเกียรติ  ผบ.กยพ.กร. ให้การต้อนรับ Use Facebook to Comment on this Post

Read more
Page 1 of 212

ติดต่อหน่วยงานที่สำคัญ

>> หน้าหลักกองทัพเรือ
>> เฉพาะข้าราชการกองทัพเรือ
>> ระบบงานสารบรรณกองทัพเรือ
>> ระบบงานกำลังพลกองทัพเรือ
>> จดหมายอิเล็คทรอนิกส์กองทัพเรือ
>> หน้าหลักกองเรือยุทธการ
>> ระบบงานสารบรรณ กร.
>> ระบบงานซ่อมบำรุงตามแผน
>> ระบบงานความพร้อมรบ