ผู้บังคับบัญชา

2 พล.ร.อ.ลือชัย รุดดิษฐ์ เสธ.ทร. 222 01

พล.ร.อ.นริส  ประทุมสุวรรณ
ผบ.ทร.

พล.ร.อ.ลือชัย รุดดิษฐ์
รอง ผบ.ทร.

 พล.ร.อ.รังสฤษดิ์ สัตยานุกูล
ผบ.กร.

พล.ร.ต.ชาติชาย ทองสะอาด
ผบ.กยพ.กร.

ท่านสามารถดาวน์โหลดไฟล์ภาพได้โดยคลิ๊กที่ภาพ

 ผบ.ชา ตค60

ไฟล์ภาพ ผู้บังคับบัญชา กยพ.กร. ขนาด เอ4

Use Facebook to Comment on this Post

ติดต่อหน่วยงานที่สำคัญ

>> หน้าหลักกองทัพเรือ
>> เฉพาะข้าราชการกองทัพเรือ
>> ระบบงานสารบรรณกองทัพเรือ
>> ระบบงานกำลังพลกองทัพเรือ
>> จดหมายอิเล็คทรอนิกส์กองทัพเรือ
>> หน้าหลักกองเรือยุทธการ
>> ระบบงานสารบรรณ กร.
>> ระบบงานซ่อมบำรุงตามแผน
>> ระบบงานความพร้อมรบ